fbpx

Cast Gate

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Cast Gate  gevestigd aan Julianaweg 141L, 1131 DH te Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens Cast Gate

Julianaweg 141L
1131DH Volendam
info@castgate.nl
www.castgate.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij Cast Gate

Cast Gate verwerkt uw persoonsgegevens, als u gebruikt maakt van zijn diensten waarbij u deze gegevens zelf verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij Cast Gate verwerkt
Voor- en achternaam (in geval van aanvraag)
E-mail (in geval van aanvraag)
adres informatie (in geval van behandeling)
Gegevens buiten bovenstaande die u actief verstrekt bij het maken van contact via deze site, in correspondentie  en of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Cast Gate persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door Cast Gate verwerkt voor onderstaande doelen.
U te contacteren middels email of telefonisch om zijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
U te informeren betreffende wijzingen van diensten of producten
Om goederen of diensten te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Cast Gate neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. U heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cat Gate deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cast Gate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Om uw bezoek aan de website van Cast Gate zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van Cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

Inzage
Corrigeren
Verwijderen
Intrekken
Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer). U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek, met daarnaast een melding wanneer uw verzoek is behandeld.
Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Cast Gate neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.